Program med fokus på muskelstorlek

AllPro – A simple beginner’s routine
Allsidigt träningsprogram och kan rekommenderas till nybörjare.
Länk: AllPro – A simple beginner’s routine

German volume training
Detta är ett väldigt krävande träningsprogram och rekommenderas inte till nybörjare.
Länk: German volume training